WIADOMOŚCI O ZBIORNIKU NAUKOWYCH PRAC

MŁODZIEŻOWY BIULETYN NAUKOWY DNIEPROPIETROWSKIEGO UNIWERSYTETU NARODOWEGO IMIENIAOLESIA GONCZARA. SERIA «NAUKI EKONOMICZNE»
YOUTH SCIENTIFIC BULLETIN OF OLES HONCHAR DNIPROPETROSVK NATIONAL UNIVERSITY SERIES: «ECONOMICS»

Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy imienia Olesia Gonczara zaczyna elektronowe wydanie naukowe – zbiornik naukowych prac studentów, doktorantów i młodych naukowców «MŁODZIEŻOWY BIULETYN NAUKOWY DNIEPROPIETROWSKIEGO UNIWERSYTETU NARODOWEGO IMIENIA OLESIA GONCZARA. SERIA «NAUKI EKONOMICZNE».

Zbiornik – to dokument, informacji w którym jest przedstawione w formie danych elektronowych, który ma redakcyjne a wydawnicze opracowywanie, przeznaczony dla rozpowszechnienia w niezmiennej formie i ma wyjściowe wiadomości.

Celem wydania zbiornika jest rozpowszechnienie wyników prac naukowo-badawczych, teoretycznych i eksperymentalnych badań, że wykonują się przezstudentów, doktorantów i młodych naukowców. Zbiornik publikuje nowe teoretyczne, praktyczne, analityczne, generalizujące oraz naukowo-metodyczne artykuły do aktualnych spraw nauki ekonomicznej.

Założyciel i wydawca – Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy imienia Olesia Gonczara Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

Wydanieelektronowe naukowe, które założono w 2012 roku.

Materiały w zbiorniku wydają się w językach ukraińskim, rosyjskim, polskim, bułgarskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz innych. Język główny wydania – ukraiński.

Okresowość wydania – nie mniej czterech razy na rok. Zakres rozpowszechnienia – Ukraina oraz inne państwa świata.